O nás

Hanousek s.r.o. je firmou, která dlouhodobě působí především v oblasti projektování vodohospodářských staveb, pozemkových úprav a krajinného inženýrství.
Naše oblast působnosti je v Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském, Zlínském a Pardubickém kraji.

Historie společnosti

1991 – založení firmy OSVČ – Ing. František Hanousek
2009 – transformace firmy na právnickou osobu Hanousek s.r.o.

Celkem máme za sebou 31 let činnosti v oblasti projektování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav a navazující projektové činnosti ve výstavbě.

Kontaktujte nás

Naše služby

Projektování jednoduchých a komplexních pozemkových úprav

Projektování staveb

Vodní stavby

Malé vodní nádrže
Protipovodňová ochrana obcí
Protierozní ochrana zemědělských pozemků
Revitalizace a úpravy malých vodních toků

Krajinné inženýrství

Územní systém ekologické stability
Krajinná zeleň, lesotechnické meliorace

Dopravní stavby

Polní cesty zpevněné/nezpevněné
Lesní cesty zpevněné/nezpevněné

Inženýrská činnost – autorské dozory staveb

Rozbor současného stavu území

Studie odtokových poměrů

Vyhodnocení erozního ohrožení území

Výpočty vynětí ze zemědělského půdního fondu včetně vyhodnocení důsledků staveb na ZPF

Reference

Projektové dokumentace vyhodnocené ve veřejné celostátní soutěži Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu

Vodní nádrž N4 v k.ú. Bílov

2019 • 1. místo

Nejlepší realizované společné zařízení

2009 • cena ministra zemědělství

Ochrana a tvorba životního prostředí v k.ú. Skřípov

2009 • 1. místo

Vodní nádrž v k.ú. Vrchoslavice

2008 • 1. místo

Vodní nádrž a prvky ÚSES Skřípov

2008 • 1. místo

Zpevněná polní cesta Skřípov

2006 • 1. místo

Regionální ÚSES Čehovice

2006 • 1. místo

Vedení společnosti

Ing. František Hanousek

 • Jednatel firmy
 • Autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
 • Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav
 •   +420 777 623 614
 •   hanousek.pv@seznam.cz

Ing. David Dohnal

 • Jednatel firmy
 • Autorizace pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační
 • Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav
 • +420 777 623 608
 • dohnaldavid@hotmail.com

Zaměstnanci

Ing. Miroslav Lošťák

 • projektant
 • úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Ing. Pavel Kotyza

 • projektant
 • úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Ing. Jan Krč

 • projektant

Ing. Jaroslav Tvrdík

 • projektant
 • úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Ing. Michaela Hanousková

 • autorizace ÚSES
 • projektantka
 • úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav

Monika Hanousková

 • administrativa

Jsme členy těchto organizací